განვადება

QR განვადება (უპროცენტო)


სესხის თანხა: წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში

სესხის მაქსიმალური ვადა: 12 თვე

    საკომისიო: 0%

    სტანდარტული განვადება


    სესხის მაქსიმალური ოდენობა: 5000 ლარი

    სესხის მინიმალური ოდენობა: 150 ლარი

    სესხის მინიმალური ვადა: 2 თვე

    სესხის  მაქსიმალური ვადა: 36 თვე